SYSTEM 2K  |  Turbo PLUS  |  Aquabase PLUS  |  SELEMIX  |  QUICKLINE  |  FESTOOL  | 
AKTUALNOŚCI

 

ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ  realizuje projekt

 pt. „Automatyzacja procesów biznesowych poprzez wdrożenie systemu B2B”.

 

z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013

Oś priorytetowa 8 : Społeczeństwo informacyjne – zwiększenie innowacyjności gospodarki

Działanie 8.2: Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B

 

Celem projektu jest automatyzacja procesów B2B w architekturze trójwarstwowej, tzn. przy pomocy platformy webowej dla tzw. cienkiego Klienta, oraz integracja z systemami dostawców, w celu wyeliminowania obrotu papierowego i zautomatyzowania procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi informatycznych.

W ramach projektu zostanie wdrożony zintegrowany system B2B, który zostanie powiązany z systemami informatycznymi partnerów biznesowych. System informatyczny będzie integrować procesy biznesowe zachodzące pomiędzy ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ a partnerami (dostawcami).

Wdrożenie nowoczesnych technologii informatycznych pozwoli na automatyzację procesów biznesowych na linii ROMAR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ - Partnerzy.

Wdrożenie tego typu kompleksowego rozwiązania zbliży kooperujące przedsiębiorstwa do nowych wymagań rosnącego rynku elektronicznego typowego dla e-ekonomii. Implementacja systemu B2B w znacznym stopniu wpłynie na zwiększenie efektywności działania i konkurencyjności kooperujących ze sobą przedsiębiorstw.

 

Zasięg: krajowy

Rynek docelowy: Polska

Umowa o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-26-104/13-00

 

 

Fundusze europejskie – dla rozwoju innowacyjnej gospodarki

undefined